کد خبر: ۱۷۸۵۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
باید ازاستاندارخوزستان تشکرنمایم که همه جوره ازماحمایت نمودایشان دربدوحضورخود ابتدا باخرید امتیاز تیم خرمشهر بهترین هدیه را به مردم باغملک داد و درطول فصل هم کمک های خوبی به باشگاه جنوب کرد.
درآستانه دیدارجنوب باغملک باسپاهان ایذه مدیرعامل باشگاه جنوب باغملک ازآمادگی تیم جنوب سخن گفت ویادآورشد: تیم ما هر چند با کمبود بازیکن مواجه است وسه بازیکن اصلی مامصدوم ومحرومند اما با این وجود انگیزه پیروزی برحریف راداریم.

 وی یادآورشد: باشگاه جنوب باغملک بامشکلات مالی عدیده مواجه میباشدونتوانستیم حتی حقوق بازیکنان راپرداخت نماییم خداکندبتوانیم حقوق وعیدی بازیکنانمان راتامین نماییم.

وی به تلاش های دکتر شریعتی استاندار خوزستان جهت حل مشکلات باشگاه جنوب اشاره نمودوگفت:باید ازاستاندارخوزستان تشکرنمایم که همه جوره ازماحمایت نمودایشان دربدوحضورخودابتداباخریدامتیازتیم خرمشهربهترین هدیه رابمردم باغملک دادودرطول فصل هم کمکهای خوبی به باشگاه جنوب نمودواگرحمایتهای استاندارنبودتیم جنوب  توانایی شرکت درمسابقات لیگ رانداشت بایدتقدیرویژه نمایم ازحمایتهای ایشان دی یادآورشدانتظارداشتیم مهندس خادمی باشگاه جنوب راحمایت مینمود اماتاکنون این انتظاربرآورده نشدبایدعرض نمایم امیدوارم مهندس خادمی درسال ۹۶ به وعده خودکه همان خریدامتیازلیگ سه وتامین اسپانسربرای باشگاه میباشدجامه عمل بپوشاندزیراپنانسیل حضوردلیگ ۳کشورراداریم.

مدیرعامل باشگاه جنوب باغملک: اگر کمک استاندار نبود، جنوب در لیگ برتر نبود / کمک های استاندار جنوب رانجات داد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار