شانس کدامیک از افراد ذیل جهت انتصاب به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان بیشتر می دانید؟
آخرین اخبار