اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۲۰:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۱۲
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۵۵
غروب آفتاب
۱۷:۱۶:۰۸
اذان مغرب
۱۷:۳۳:۳۰