کد خبر: ۳۷۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۰ - ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
فیلم بی ابی غیزانیه؛ ۲۰سال پیش

زمانیکه جوانی ۳۰ساله بودم وشور ونشاط جوانی برمن مستولی بودوبه تازگی رییس اولین شورای اسلامی بخش مرکزی اهواز شده بودم درسال ۱۳۷۹دریکی ازروزهای گرم تابستان وارد روستای نزهه ازتوابع بخش غیزانیه شدم. درجلسه ای که بااهالی وشورای ان زمان روستاداشتیم محوراصلی مشکلات فریاد واعطشای مردم بخش بود.پس ازمشورت باتعدادی ازشوراهاوبرای انعکاس بهترموضوع تصمیم گرفتیم فیلمی ازظرفیت هاوهم چنین مشکلات مهم بخش تهیه کنیم.کارفیلمبرداری راشروع نمودیم وعجیب اینکه برخی افرادحقیقی وحقوقی ازتهیه فیلم مشکلات بخش غیزانیه ناراحت بودند ومامتعجب ازاینکه چرامدیری که قادربه رفع بدیهی ترین مشکل مردم(تامین اب شرب)نیست باید ازانعکاس مشکلات این مردم ناراضی باشد.

حال وپس ازگذشت ۲۰ سال شنیدم: فریادواعطشای مردم محروم غیزانیه به بستن جاده مبدل شده ؛ نگرانی من مضاعف شد.مردم غیزانیه مردمی ولایت مدار ؛مومن ودوستدارنظام هستند.درمحدوده بخش غیزانیه دوشرکت نفتی بزرگ (۱--شرکت نفت کارون۲--شرکت نفت مارون)قراردارندکه شبانه روزبه تولیدنفت مشغولند. اززمان تهیه فیلم بی ابی غیزانیه درسال۱۳۷۹ تابه امروزدقیقا۲۰سال می گذردو اگردستگاههای ذی ربط هرسال مقداری ازکارابرسانی راانجام داده بودند امروز شاهد حوادث اخیر غیزانیه نمی شدیم .بی تدبیری واضح ومبرهن برخی مسئولین دربی ابی غیزانیه کاملا واضح است و اماحال چه باید کرد:

اولا:انتظارازدستگاههای نظارتی وقضایی شناسایی مقصرین درهرپست ومقامی است چراکه غیرممکن است نظام مقدس جمهوری اسلامی دراین ۴۰سال ازعمرنظام اعتباری برای این پروژه حیاتی تخصیص نداده باشد ثانیا:استاندارمحترم باتعیین نماینده ویژه خودبرای این پروژه حیاتی ؛برنامه زمان بندی واقعی ؛ تکمیل پروژه رااعلام نمایند.ثالثا:اعضای شوراها؛دهیاران وبزرگان بخش ضمن همراهی بامسئولین بخش واستان شرایط رابرای تکمیل هرچه سریعترپروژه فراهم نمایند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار