کد خبر: ۲۱۷۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۵ - ۲۴ تير ۱۳۹۶
عکس : مرتضی یاقوتی

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز


گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز

گزارش تصویری 1 / شنا در حاشیه رودخانه کارون گاومیش آباد برای فرار از گرمای طاقت‌فرسای این روزهای اهواز


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار