کد خبر: ۱۷۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۰ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
آراس - شکوفه پایدار 

نشست بررسی عملکرد دولت یازدهم و انتخابات پیش رو با حضور مجید فراهانی دبیرکل حزب ندای ایرانیان به میزبانی شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان شعبه خوزستان برگزار شد.

مجيد فراهاني دبيركل حزب نداي ايرانيان  در این نشست با اشاره به فرارسیدن موسم  انتخابات رياست جمهوري گفت: در این دوخصوص دو مبحث وجود دارد.  يكي از اين مباحث تحليلي است كه ما از عملكرد دولت روحاني داريم و دومین مبحث نقش بازيگران اصلي عرصه انتخابات و نقشه سياسي كنشگران انتخاباتي است كه نتيجه انتخابات را به خود  معطوف مي كند.

فراهانی ادامه داد: دولت آقاي روحاني در شرايطي پيروز شد كه مورد وفاق اصلاح طلبان و اعتدال گرايان در كشور قرار گرفت، راي روحاني راي  تغيير نسبت به  روند گذشته بود. در آن زمان بيشترين هجمه ها و انتقادات نسبت به دولت نهم و دهم بود و آقاي روحاني به عنوان سنبل تغيير وارد انتخابات شد و با برنامه هايي كه ارائه داد مورد  اقبال مردم قرار گرفت و در دور اول پیروز انتخابات شد.

درخشان ترین نمره روحانی در عرصه سیاست خارجی می باشد

دبیرکل حزب ندای ایرانیان به معضل اصلي دولت روحاني اشاره کرد و گفت: این معضل تحريم هاي جانفرساي حاکم در کشور بود. به همين دليل حجم اصلي فعاليت روحاني بر ساماندهي شرايط شکل گرفته بود. بزرگترين پيروزي  دولت تدبیر و امید را در پروژه برجام و سياست خارجي آقاي روحاني مي بينيم و روحانی در اين زمينه افتخارآميز عمل كرده است. اگرچه سند برجام سندي نيست كه همه ايده آل ها