اتوبوس های دریایی در خوزستان به حرکت در می آیند

اتوبوس های دریایی در خوزستان به حرکت در می آیند

سازمان آب و برق منطقه ای استان خوزستان تعدادی اتوبوس دریایی برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی خریداری کرده است.
ایران در معرض ورشکستگی آبی

ایران در معرض ورشکستگی آبی

استاد دانشگاه امپریال کالج لندن با بیان اینکه مشکل ما کاهش بارندگی نیست اظهار کرد: ایران با خشکسالی اقتصادی اجتماعی روبه روست و به «ورشکستگی آبی» دچار شده است.
ریزگردهای اهواز مربوط به بیابان‌های جنوب این شهر است
تازه ترین یافته‌های سازمان جنگلها و مراتع کشور :

ریزگردهای اهواز مربوط به بیابان‌های جنوب این شهر است

با گذشت دو هفته از وقوع ریزگرد نسبتاً شدید در خوزستان که غلظت غبار در هوای اهواز را به بیش از 5برابر حد مجاز رسانده بود، منشأ 65 درصد گرد و غبارها و ریزگردهای کشور را کانون‌های بیابانی داخل کشور عنوان کرد.
آهوان «ریم» در چنگال شکارچیان عراقی

آهوان «ریم» در چنگال شکارچیان عراقی

ورود دامداران به منطقه حفاظت شده میشداغ، آهوان متفاوت منطقه را به آن سوی مرز فراری داده است؛ جایی که شکارچیان عراقی چشم انتظار آن‌ها به کمین نشسته‌اند.