رییس کل دادگستری استان خوزستان بیان کرد؛
یک هزار و ۶۵۶ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در خوزستان به بیت‌المال برگشت
علی دهقانی بیان کرد: این مقدار زمین در پنج ماه نخست امسال و با اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به وضع سابق اعاده و به بیت‌المال برگشت داده شد. وی با بیان اینکه برای متخلفان پرونده تشکیل شده است گفت: ۸۷ هکتار از این زمین‌ها مربوط به حریم رودخانه‌های خوزستان است که پس از رفع تصرف، به وضع سابق برگشته است.

وی ادامه داد: دادگستری استان خوزستان با همه ظرفیت در راستای حفظ زمین‌های ملی و صیانت از حقوق بیت المال اقدام و با متخلفان وفق مقررات و با سرعت و دقت برخورد می‌کند.

 

منبع: ایرنا