اهدای اعضای جوان اهوازی به سه بیمار جان دوباره بخشید
دکتر علی اصغر دستیار اظهار داشت: زنده یاد اسماعیل سواری جوان اهدا کننده عضو به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده اعضای بدن وی اهدا شد.


وی عنوان کرد: کلیه‌ها و کبد این فرد در بیمارستان گلستان اهواز به گیرنده‌های خوزستانی پیوند زده شد.

مدیر مرکز هماهنگی و فراهم‌آوری پیوند عضو استان خوزستان، گفت: روز گذشته عمل پیوند اعضاء زنده‌ یاد اسماعیل سواری در حالی انجام شد که خانواده او و به ویژه بزرگان، نقش بسزایی در میسر شدن آن داشتند.

وی ادامه داد: بدون شک تلاش‌ تیم رایزنی مرکز پیوند دانشگاه جندی شاپور اهواز در کنار بزرگ‌منشی و دید انسان‌دوستانه‌ خانواده‌ داغ دیده سواری، که به علت تألم روحی در وضعیت مساعدی نبودند، موجب تحقق این کار بزرگ شد.

دستیار گفت: خوشبختانه در سال های اخیر امر رضایت‌دهی خانواده‌ها و مقوله‌ پذیرش فرهنگ اهداء عضو ، با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگ بالای کمک رسانی به هم نوعان در اکثر مناطق استان، سیر امیدوار کننده‌ای داشته است.

سال گذشته ۳۵ کلیه، ۱۳ کبد بیماران مرگ مغزی در خوزستان پیوند زده شد و هفت کبد و چهار کلیه نیز به شیراز ارسال، و ۲ قلب برای پیوند به تهران فرستاده شد.

منبع: ایرنا