دمای هوا در خوزستان افزایش می یابد

حمد سبزه زاری بیان کرد: پدیده غالب در اغلب  نقاط استان تا روز دوشنبه مه رقیق یا غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان و در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.  

وی گفت: همچنین تا اوایل وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است. 
مدیر کل هواشناسی خوزستان افزود: در شبانه روزگذشته شوش و بستان با ۱۶.۱ درجه سانتیگراد و  دهدز  با ۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.
سبزه زاری بیان کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۵.۹ درجه سانتیگراد و حداقل به ۶.۱ درجه سانتیگراد بالای صفر رسیده است.


منبع: ایرنا