درباره نفت شیل بیشتر بدانیم.
نفت شیل نوعی نفت خام است که بین لایه‌های صخره‌های رسی قرار گفته و به دلیل افزایش فناوری و بالا رفتن قیمت نفت برداشت از آن صرف اقتصاد دارد.

این نوع نفت به صورت فراوان در آمریکا وجود دارد و با کشف میادین نفت شیل، آمریکا از کشور واردکننده نفت به عنوان صادرکننده وارد بازارهای بین المللی شده است.

کشف این میادین باعث تغییر استراتژی آمریکا شده است و برخلاف گذشته که موافق کاهش قیمت نفت بود، با کشف میادین نفتی به دنبال حفظ قیمت نفت در بازار شده است.