رفع فاضلاب خیابان امام رضا (ع) کوت عبدالله
به گزارش خبرنگار آراس ؛ رفع فاضلاب خیابان امام رضا (ع) کوت عبدالله به دستور مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، فاضلاب خیابان امام رضا (ع) کوت عبدالله طی ۴۸ ساعت و به صورت ضربتی تخلیه و پاکسازی شد.

به دستور و پیگیری امید بن‌عباس، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، فاضلاب خیابان امام رضا (ع) کوت عبدالله طی ۴۸ ساعت و به صورت ضربتی با استقرار ۲ دستگاه مکنده و همچنین رفع عیب برقی پمپ با کمک آبفا آبگرفتگی خیابان مذکور برطرف شد.

با همکاری اکیپ شهرداری لایروبی جوی‌های روباز هم زمان انجام شد و این اقدام به صورت مستمر در روز‌های آتی انجام خواهد شد و هماهنگی لازم با مجری طرح توسعه شبکه فاضلاب خیابان امام رضا (ع) جهت اجرای کلیه انشعابات فاضلاب خیابان مذکور به عمل آمد.

 با حضور کارشناس مشاور بررسی جهت احداث یک باب حوضچه پمپاژ استاندارد همراه با اتصال به خط ۸۰۰ جدید الاحداث جهت جلوگیری از تجمع فاضلاب پیش بینی شد و در صورت تهیه لوله انشعابات فاضلاب و احداث حوضچه پمپاژ هیچگونه تجمع آب در خیابان تا یکماه آینده وجود نخواهد داشت.