ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز
ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز


به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت بهداشت محیط و سلامت شهروندان ، ناوگان اتوبوسرانی اهواز اقدام به ضدعفونی کردن اتوبوس های شهری ، هرشب در پایان ساعت کاری می کنند.
ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز

ضد عفونی کردن اتوبوس های شهری اهواز