"سال های نیابت قیج قج میرزا" در اهواز به روی صحنه رفت

خلاصه نمایش: در دربار، شخصی گندم شاهی را در زمان قحطی می دزدد. شاه درگیر رام کردن شکار تازه خود است که زنی قوی بنیه می باشد و همسر شاه قصد به خانه بخت فرستادن دختر سرکش خود را دارد و از سوی دیگر تصمیم گرفته که نایب السلطنه جوان قیج قج میرزا را جهت سلطنت آماده سازد و...

برای دیدن ادامه داستان می توانید به تماشای این نمایش جذاب بروید.