فرماندار هندیجان:
سازمان شیلات ایران با اختصاص اعتبار تکمیل اسکله بحرکان موافقت کرد
سازمان شیلات ایران با اختصاص اعتبار تکمیل اسکله بحرکان موافقت کرد

به گزارش آراس: علی بویری پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به سفر روز گذشته رئیس سازمان شیلات ایران و بازدید از ظرفیت ها و استعدادهای صیادی این شهرستان اشارهکرد و اظهارداشت: هندیجان این موقعیت را دارد که بتواند پاسخگوی متقاضیان کار در زمینه شیلات و صیادی باشد.

وی با تاکید بر حفظ محیط زیست و اکوسیستم دریا به عنوان یک اولویت، ادامه داد: همواره تلاش می شود تا علاوه بر بکارگیری استعدادهای موجود در جهت رونق اقتصادی منطقه به موضوع حفظ و باز تولید منابع دریایی در راستای استفاده آیندگان از این ظرفیت، توجه شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان هندیجان افزود: اسکله صیادی بحرکان می تواند در تحقق برنامه ریزیهای صورت گرفته در این راستا تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل برخی محدودیت های اعتباری، کار تکمیل این اسکله با تاخیر و کندی همراه بوده، گفت: در شورای شیلات شهرستان هندیجان که روز گذشته در این شهرستان برگزار شد، رئیس سازمان شیلات ایران با اختصاص ۵۰ میلیارد ریال طی روزهای آینده برای آغازبکار مجدد این اسکله موافقت کرد.

فعالیت ۷۰۰ قایق و ۱۶۰ لنج صیادی در هندیجان

بویری خاطرنشان کرد: شهرستان هندیجان از ۷۰۰ قایق و ۱۶۰ لنج صیادی برخوردار است که بخش قابل توجهی از کسب و کار مردم این منطقه بحساب میآید.

فرماندار هندیجان بیان داشت: شیلات یکی از مولفههای اصلی در توسعه منطقه ای هندیجان است و توسعه بندر و تکمیل اسکله بحرکان از جمله مطالبات مردم از دولت است و خواستار توجه ویژه به این موضوع هستند.

وی یادآور شد: تکمیل این پروژه عمرانی به رونق گردشگری منطقه منجر خواهد شد و میتواند در تحقق چشم اندازهای تعیین شده برای منطقه ویژه گردشگری بحرکان تاثیرگذار باشد.

بندر صیادی بحرکان در مجاورت خلیج فارس از توابع شهرستان هندیجان در ۱۳ کیلومتری این شهر واقع شده است. این بندر در حال حاضر با داشتن ۲۵۴ شناور یکی از مهمترین بنادر صیادی استان خوزستان به شمار می ‌آید.

بندر سجافی هندیجان نیز یکی دیگر از بنادر مهم تجاری و صیادی خوزستان است که در ۳۰ کیلومتری شهر هندیجان در کرانه شمال خلیج فارس واقع شده است.