موفقیت در تولید ورق های api خاص مورد استفاده در صنعت نفا
موفقیت در تولید ورق های api خاص مورد استفاده در صنعت نفا

به گزارش آراس: همچنین دکتر یارعلی زاده نائب رئیس هیات مدیره شرکت نیز با اشاره به ظرفیت های فولاد اکسین در بخش نیروی انسانی و مدیریتی که باعث ایجاد زنجیره ارزش در این صنعت و صنایع فولاد ساز شده، گفت:در رویکرد جدید مدیریتی شرکت بیش از ۹۵ درصد هزینه ها صرف پایداری خط و خریدقطعات شده است که بیانگر این است ، اکسین می خواهد خود را در عرصه تولید مقتدرانه نگه دارد، بر این اساس اقدام به تغییر محصولات خود و افزایش تولید ورق های با ارزش افزوده بالا کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه ما در حلقه وسط زنجیره تولید محصولات فولادی هستیم و با اهتمام به استراتژی دولت، امیدواریم با حمایت دستگاه‌های سیاست‌گذار، مانند وزارت صمت و نفت و برنامه ریزی های دقیق، شاهد بهره گیری از حداکثر توان این شرکت در خودکفایی ملی باشیم و رویکرد اکسین در این است که تولید خود را به سمت نیاز کشور معطوف نماید.