آقای کهرام هوای تهران چطوره؟
امروز متن نامه ای سرگشاده منسوب به آقای دکتر حمید کهرام تحت عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی منتشر شده است که لازم است مواردی چند در این زمینه بیان شود:

1- چندروز پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری هم در سال 92 و هم در سال96، ستاد مرکزی انتخاباتی آقای روحانی رسما اعلام نمود از این تاریخ ستادهای انتخاباتی تعطیل هستند و همگان را از استفاده از عناوین مرتبط با این ستاد برحذر داشته و رسما اعلام نمود بیانیه و یا اطلاعیه و مکاتبات تحت عنوان ستاد انتخاباتی مشروعیتی ندارد. و لذا خوب است آقای کهرام نیز با تمکین از نظر ستاد مرکزی آقای دکتر روحانی در ایام انتخابات، در صورتی که نقطه نظراتی دارند با استفاده از عناوین مرتبط با شخصیت حقیقی خود ابراز نمایند.

2- فعالیت ستادهای انتخاباتی محصول کار جمعی و متشکل از افراد و گروههای مختلف بوده است. نخست آنکه آقای دکتر روحانی در خوزستان مانند برخی استان های دیگر، تنها یک ستاد انتخاباتی نداشته است و ستادهای مختلفی توسط شخصیت ها و گروههای متنفذ تشکیل و به فعالیت پرداختند. هر یک از این ستادها نیز با حضور جمعی از افراد و با زحمات گروهی به فعالیت مشغول بودند.

و لذا حتی اگر نکته مورد اشاره در ابتدای این مطلب را نادیده بینگاریم، قاعده اخلاقی و منطقی حکم می کند هرگونه نظری که تحت عنوان ستاد انتخاباتی منتشر می شود نه بازتاب دهنده نظرات و سلیقه های شخصی بلکه منعکس کننده نظرات برامده از خرد جمعی و تصمیمات گروهی باشد. این انتظار از آقای کهرام وجود دارد که نظرات شخصی خود را به نام ستاد انتخاباتی آقای دکتر روحانی و جمع کثیر افرادی که شبانه روزی و از مدتها قبل(نه از دوسه روز پیش از ایام تبلیغات انتخابات) به ایفای مسئولیت اجتماعی خود مشغول بودند، منتشر ننماید. احتمالا ایشان اگر از عنوان حقیقی خودشان استفاده کنند و استدلالات قوی و قابل قبولی داشته باشند نیز افکار عمومی صدای ایشان را خواهند شنید و نیازی به وام گرفتن از عنوان مربوط به ایام انتخابات نخواهند داشت.

ضمن آنکه خوب است ایشان توضیح دهند که آیا حق صدور بیانیه و نامه نگاری با عنوان رئیس ستاد را برای ریاست محترم ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در سال92 هم قائل بوده اند یا این حق مختص به ایشان است؟
 
3- آقای کهرام در خصوص انتصاب یکی از مدیران کل مربوط به حوزه های تجاری و صنعتی نقطه نظراتی داشته و بعدا مدعی بوده اند که وزارتخانه مربوطه و برخی دیگر از مسئولان در پایتخت، تحت تاثیر برخی پیمانکاران، در آن حوزه عزل و نصبی را انجام داده است! اولا ربط آن ارتباطات و انتصاب خارج از استانداری و با حکم وزیر، به استاندار چیست؟  دوما ایشان که برای خود این امکان را جهت مکاتبه با ریاست جمهوری و اظهارنظر در این زمینه قائل هستند خوبست نقطه نظرات خود را بطور شفاف و مستدل خطاب به متولیان آن انتصاب انجام بدهند!

4 - نکته دیگری که ذکرش خالی از لطف نیست آنکه جناب آقای دکتر کهرام که عموما زندگی و امورات شان در تهران می گذرد و حتی یک همدردی و همدلی ساده از ایشان را در جریان سیل و سایر بحرانها و حوادث گذشته استان ندیده ایم و معمولا یک هفته قبل از انتخابات تا یک هفته پس از آن میهمان مردم عزیز خوزستان هستند، چگونه می خواهند القا کنند که آرای بالای آقای دکتر روحانی در استان مرهون تلاش های ایشان است؟! آیا ایشان در آستانه انتخابات سال96، پیش بینی آرای بالای دکتر روحانی را می کردند و در محافل و مجالس بیان  می نمودند؟

خوبست گاهی در روزهای گرم و گرد و غبارها و سیل و زلزله اگر امکان حضور در میان مردم و کمک و همیاری هموطنان را ندارند لااقل تحت عنوانی که صرفا در خصوص مناصب از آن بهره می جویند، پیام همدردی منتشر می کردند. این کار در آب و هوای خوب تهران، کار چندان سختی نبود! لااقل مردم استان را در حال و هوای خوش تهران شریک می کردند.