كسب مدال طلای شنا كشوری توسط شناگر مارون
كسب مدال طلای شنا كشوری توسط شناگر مارون

به گزارش آراس به نقل از روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون اين شناگر همچنين دو مدال نقره را نيز در ماده هاي 100 متر كرال سينه و 200 متر قورباغه ازآن خود كرد.

گفتني است پنجمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور در بخش پسران با حضور يك هزار و 300 ورزشكار از 32 استان  در 10 رشته ورزشي به مدت سه روز از 14 تا 16 مرداد سال جاري در شهركرد، مركز استان چهارمهال و بختياري برگزار گرديد و در مجموع رده بندي تيمي، استانهاي خوزستان، اصفهان و تهران غرب به ترتيب بر سكوهاي  اول تا سوم اين المپياد ايستادند.