در دیدار شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان با استاندار چه گذشت؟
 در دیدار مشترک دبیران و نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان با استاندار خوزستان چه گذشت؟

به گزارش آراس: غلامرضا شریعتی در این نشست گفت: حفظ وحدت و همدلی میان نیروهای سیاسی و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت گروه های سیاسی و اجتماعی با توجه به اینکه در مقطع کنونی کشور در شرایط ویژه ای اداره میشود از اهمیت بالایی برخوردار است. 

استاندار خوزستان افزود: در خصوص به کارگیری افراد در مدیریت ها همواره اصل بر استفاده از نیروهای توانمند و متخصص بوده و در همه موارد سعی داشته ام از مشورت نیروهای سیاسی و احزاب استفاده نمایم.

وی ادامه داد: با این وجود نباید انتظار داشت در همه رده های مدیریتی از جمله در سطح شهرستان ها استاندار ورود و یا اعمال نظر نماید اما در سطح مدیریت های استانی این موضوع مستقیما بر عهده نظر استاندار است.

شریعتی در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از حاضران این نشست در زمینه افزایش آمار سرقت ها و چالش های امنیتی تصریح کرد: در مدت اخیر افزایش آمار سرقت در سطح همه استانها بوده است اما بر اساس آمارها استان خوزستان در زمینه رشد سرقت ها در رده بیستم کشور قرار دارد. 

شریعتی خاطرنشان کرد: همیشه سعی داشته ایم از نیروی انتظامی حمایت کنیم و امکانات لازم را در اختیار آن قرار دهیم و این روند را ادامه خواهیم داد. 

 در ابتدای این نشست غدیرپور مشاور احزاب و تشکل های سیاسی استاندار ضمن خوش آمد گویی به مدعوین بیان داشت در جوامعی که از نشاط سیاسی و آرامش روانی بالایی برخوردار هستند معمولا نهاد های مدنی بویژه احزاب و تشکل های سیاسی مهمترین کارویژه خود را که همانا پل ارتباطی بین دولت و ملت است را بدرستی ایفا کرده اند و این مهم مقدور نخواهد بود مگر با تمایل و همراهی و همکاری دولتمردان که در استان خوزستان این امر بویژه با انتصاب دکتر شریعتی بعنوان استاندار جدیت پیدا کرد و  بیش از دوسال است جلسات مستمر احزاب و تشکل های سیاسی استان با ایشان بدون واسطه مبین این امر مهم است.

در دیدار مشترک دبیران و نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان با استاندار خوزستان چه گذشت؟

در دیدار مشترک دبیران و نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان با استاندار خوزستان چه گذشت؟

در دیدار مشترک دبیران و نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان با استاندار خوزستان چه گذشت؟