سوخت رساني از خوزستان به سه استان سيل زده شبانه روزي شد
آراس : نعمت الله نجفي  افزود: هم اکنون تامين کل سوخت گازوييل، بنزين و نفت سفيد استان ايلام که پيش تر توسط استان هاي لرستان و کرمانشاه تامين مي شد برعهده شرکت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خوزستان گذاشته شده است.
وي گفت: با توجه به سردي هوا نفت سفيد مورد نياز مناطق سيل زده استان هاي کرمانشاه و لرستان و کل سوخت نفت سفيد استان ايلام نيز برابر ميزان درخواستي، به صورت شبانه روزي انجام مي شود.
وي گفت: تاکنون گزارشي از کمبود يا نابساماندهي در توزيع سوخت در مناطق سيل زده سه استان ياد شده دريافت نشده و به محض دريافت درخواست ، نسبت به بارگيري سوخت از انبار سوخت نظاميه اهواز و انديمشک اقدام مي شود.
نجفي با اشاره به اينکه خوزستان معين سوخت رساني به استان هاي سيل زده کرمانشاه ، ايلام و لرستان تعيين شده است افزود: تامين و ارسال سوخت به مناطق درگير سيل تا بازگشت وضعيت عادي و امکان تامين سوخت در همان استان ها ، ادامه مي يابد.
نجفي تاکيد کرد: ارسال حجم سنگين سوخت به سه استان سيل زده بدون کار جهادي و بسيجي و پذيرفتن ريسک بالا به خصوص در روزهاي نخستين وقوع سيلاب امکان پذير نبود. 
** عبور خطر ورود سيلاب به تاسيسات نفتي نظاميه اهواز
مدير شرکت پخش فراورده هاي نفتي منطقه خوزستان(اهواز) گفت: با احداث ضربتي سيل بند ، خطر ورود سيلاب کارون و کرخه به تاسيسات نفتي نظاميه اهواز به عنوان بزرگترين مرکز ذخيره سازي سوخت در جنوب کشور برطرف شده است.
وي گفت: عدم پايداري ايمني و ورود سيلاب به تاسيسات نفتي نظاميه ، مي توانست در عمليات سوخت رساني به مناطق سيل زده خوزستان و سه استان سيل زده اختلال جدي ايجاد کند ولي اين خطر از بالاي سر تاسيسات نفتي نظاميه گذشت و هم اکنون در وضعيت پايداري قرار داريم.
ميزان ذخيره سازي سوخت در انبار نظاميه اهواز حدود 600ميليون ليتر است. اين مرکز راهبردي در زمان جنگ تحميلي بارها آماج تهاجم هوايي رژيم بعثي عراق با هدف قطع خطوط پشتيباني رزمندگان اسلام در خطوط مقدم جبهه هاي جنوب قرار گرفت ولي هيچگاه از فعاليت باز نايستاد. 
** آمادگي براي سوخت رساني به سه شهر جنوبي خوزستان
مدير شرکت پخش فراورده هاي نفتي خوزستان(اهواز) از آمادگي براي کمک به عمليات سوخت رساني به سه شهر آبادان ، خرمشهر و شادگان که از سوي استاندار خوزستان در آنان وضعيت فوق العاده اعلام شده خبر داد.
نجفي گفت: اين آمادگي به شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه آبادان که مسئوليت توزيع سوخت در شهرهاي ساحلي و جنوبي خوزستان را برعهده دارد اعلام شده است.
بدنبال احتمال وقوع مد اکبر و بالاآمدن آب اروندرود ، کارون و تالاب شادگان در چهار روز آينده ، خطر آبگرفتگي مناطقي ساحلي شهرهاي آبادان ، خرمشهر ، شادگان و اروندکنار وجود دارد. 
به گزارش ايرنا طغيان رودخانه هاي کرخه ، دز و کارون در فروردين امسال ، سبب آبگرفتگي و در معرض سيلاب قرار گرفتن هفت شهر و بيش از 250 روستاي استان خوزستان شده است.
به گفته وزير کشور ، سيلاب 400هزار نفر از جمعيت خوزستان را درگير خود کرده است.
با وجود کاهش روان آب کرخه ، دز و کارون ، هنوز خطر بروز مجدد سيلاب شهرهاي حاشيه اين رودخانه ها را تهديد مي کند.