دفاع خوب از رئیس جمهور
استاندار خوزستان در نشست خبری اخیر با رسانه ها متفاوت تر از نشست های قبل ظاهر شد.


او ضمن بیان برخی اقدامات و تصمیمات دولت درباره خوزستان، به ماجرای ادعاهای یکی از نمایندگان قم در مجلس هم پرداخت و از توجه خاص روحانی به خوزستان سخن گفت.


یکی از خبرهای خوب شریعتی برای مردم خوزستان، تصویب اختصاص چهار درصد از اعتبارات پروژه های جدید نفتی برای مسئولیت های اجتماعی در استان بود که نکات مثبت بسیاری دارد.


بگفته وی، این اعتبارات علاوه بر سهم سه درصدی خوزستان از مازاد درامدهای نفتی است. ضمن آنکه نحوه مدیریت و هزینه کردن آن در درون استان و از طریق شورای برنامه ریزی انجام خواهد شد و سوم اینکه این اعتبار از طریق دولت پرداخت خواهد شد که به نسبت وزارت نفت، از تضمین بیشتر و بهتری برخوردار است.


ضمن آنکه طرحهای جدید می تواند باعث اشتغالزایی در استان بشود چنین نگاهی قطعا در طرحهای آتی نفت نیز نهادینه و بعنوان مطالبه ای عمومی دنبال خواهد شد.


خبر دیگر ارتقای رتبه استان در اعتبارات اشتغالزایی بود که البته وی تاکید داشت همچنان برای تاثیرگذاری بیشتر بانکها در عرصه اشتغالزایی تلاش خواهد نمود.


اما شاید نقطه عطف مصاحبه مطبوعاتی استاندار را بتوان پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درباره ادعاهای ذوالنور و پاسخ شریعتی عنوان نمود.


شریعتی ضمن تشریح ماجرا و تکذیب ان نقل قولها، ابایی از این هم نداشت که به صراحت بگوید از عملکرد دولت و رئیس جمهور دفاع و برای اقناع نمایندگان بصورت مستدل و مستند تلاش می کند.


در واقع شریعتی بر دفاع از رییس جمهور در راستای احترام به رای مردم و هم تشریح تصمیمات و اقدامات دولت و نگاه ویژه روحانی به خوزستان تاکید نمود اما بصورت شفافی گروگشی و معامله برای پس گرفتن امضای نمایندگارا رد کرد.


این همان نکته ای است که پیشتر هم به آن پرداختیم که نباید به صرف یک نقل قول و ادعا، آن را فرضِ تحلیل ها و مخالف خوانی ها قرار بدهیم.


از طرفی شریعتی خواست بگوید چنین ادعاهایی باعث انفعال وی در دفاع از عملکرد دولت و رایزنی با نمایندگان در این زمینه نمی شود.


گفتگوی خبری استاندار با رسانه ها گرچه آنگونه که باید و شایسته بود انعکاس وسیعی نیافت اما بسیار متفاوت با نشست های پیشین بود و شریعتی خیلی خوب از عهده آن برآمد؛ دفاع خوب از رییس جمهور و تاکید بر حساسی دولت نسبت به مشکلات خوزستان.