حساب سازمان لیگ مسدود شد
آراس:

حساب سازمان لیگ فوتبال ایران به دلیل مشکلات مالیاتی مسدود شد.

مهدی تاج که در مراسم افتتاح زمین ورزش‌های همگانی در مرکز تیم‌های ملی حضور داشت بعد از شنیدن این خبر مراسم را ترک کرد و به سازمان لیگ رفت تا مشکل را حل کند.