کد خبر: ۳۴۴۵۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشک

گزارش تصویری / بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و هیئت همراه از یادمان شهدا، مواکب اربعین حسینی و طرح های صنعتی شهرستان اندیمشکنظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار