کد خبر: ۳۳۶۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۶ - ۲۹ تير ۱۳۹۸
در نشست بررسی و ارزیابی نگهداشت شهر اهواز نتایج کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز اعلام شد
 نتایج کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در بهار 98 اعلام شد

نتایج کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در بهار 98 اعلام شد

نتایج کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در بهار 98 اعلام شد

نتایج کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در بهار 98 اعلام شد

به گزارش آراس:در این نشست که با حضور شاعری شهردار اهواز، عالیپور معاون خدمات شهری و تنی چند از معاونین شهردار و مدیران مناطق و معاونین خدمات شهری و مسئولین نواحی برگزار شد، در ارزیابی کلی کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در بهار 98 شهرداری منطقه هفت مقام نخست را کسب کرد.

در این ارزیابی کلی پس از شهرداری منطقه هفت، شهرداری منطقه دو و شهرداری منطقه سه مقام های دوم و سوم را کسب کردند و شهرداری منطقه یک رتبه چهارم، شهرداری منطقه هشت رتبه پنجم، شهرداری منطقه پنج رتبه ششم، شهرداری منطقه چهار رتبه هفتم و  شهرداری منطقه شش رتبه هشتم را کسب کردند.

 

رتبه کسب شده در ارزیابی کلی مناطق

رتبه یک تا هشت

منطقه1:هفت

2:دو

3:سه

4:چهار

5:هشت

6:پنج

7:چهار

8:شش

 
بر پایه این گزارش، این ارزشیابی در سه شاخه اصلی حوزه خدمات شهری با هدف پاکسازی و نظافت محیط شهری، حوزه فضای سبز با هدف آبیاری و نگهداشت فضای سبز و حوزه ایمنی و بهداشت با هدف شاخص های نگهداشت شهر در بهار 98 در معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز انجام شد و نتایج آن به تفکیک به شرح زیر اعلام می شود:

حوزه خدمات شهری

در این حوزه ۱۴ شاخص اصلی مد نظر قرار گرفت که هر شاخه اصلی به زیر گروه های فرعی تقسیم بندی شد و به طور کلی ۵۶ آیتم مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت این نتیجه به دست آمد و مناطق هفت، دو و سه به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 رتبه کسب شده در حوزه خدمات شهری

رتبه یک تا هشت

منطقه1:هفت

2:دو

3:سه

4:یک

5:هشت

6:پنج

7:چهار

8:شش

 
حوزه فضای سبز

در پنج شاخص اصلی و ۳۲ شاخص فرعی( زیر گروه شاخص های اصلی) در پارک ها، آیلند ها در سطح نواحی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در بهار 98 به شرح ذیل است و مناطق دو، هفت و سه به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

رتبه کسب شده در حوزه فضای سبز

رتبه یک تا هشت

منطقه1:دو

2:هفت

3:سه

4:یک

5:پنج

6:شش

7:هشت

8:چهار

 حوزه ایمنی و بهداشت ( HSE )

در این حوزه ۱۴ شاخص اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و سعی بر این بود که مواردی که بیشتر در تماس مستقیم با شهروندان و تاثیر بر روی زندگی روزمره آنها دارد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتایج آن در سه ماهه نخست 98  به شرح ذیل مشخص شد و مناطق هفت، دو و سه به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 

رتبه کسب شده در حوزه ایمنی و بهداشت(HSE)

رتبه یک تا هشت

منطقه1:هفت

2:دو

3:سه

4:یک

5:هشت

6:چهار

7:شش

8:پنج

 لازم به یادآوری است این ارزیابی با هدف مقایسه عملکرد بین مناطق، افزایش انگیزه و کارایی بین مدیران و مسئولین مناطق، افزایش خدمات رسانی به شهروندان و ایجاد حس رقابت مناطق با یکدیگر در کمیته ارزیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز انجام می شود.

در پایان و در ارزیابی کلی منطقه هفت در دو بخش خدمات شهری و بهداشت و ایمنی رتبه اول و در بخش فضای سبز رتبه دوم را به خود اختصاص داد که منجر به کسب رتبه برتر این منطقه در بین مناطق هشتگانه شهرداری اهواز شد و مناطق دو و سه رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

 گفتنی است در پایان این مراسم از سوی شاعری شهردار اهواز لوح تقدیر به مناطق و نواحی برتر در زمینه خدمات شهری اعطا شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار