کد خبر: ۳۳۵۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۳ - ۲۵ تير ۱۳۹۸
گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان


گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه شورای سلامت استان با حضور استاندار خوزستان
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: