کد خبر: ۳۳۵۵۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۶ - ۲۴ تير ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون

گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان و شهردار اهواز از پروژه 15 کیلومتر ساحل سازی شرق کارون


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: