کد خبر: ۳۳۴۲۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۰ - ۱۵ تير ۱۳۹۸
گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان


گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان


گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان


گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / جلسه توانمند سازی مناطق حاشیه اهواز با حضور استاندار خوزستان

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: