کد خبر: ۳۲۸۶۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۲ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری / حضور مدیریت، معاونین ، مدیران و جمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات منطقه خوزستان همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه در صحنه در مراسم باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار