کد خبر: ۳۲۶۴۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۲ - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

گزارش تصویری/ نشست صمیمانه مهندس رئیسی و كاركنان معاونت حفاری با كاركنان روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومینظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: