کد خبر: ۳۲۴۹۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۸ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنها

گزارش تصویری/ بازدیداستاندار خوزستان از اهالی روستای مگرن 3 و بررسی وضعیت کمپ آنهانظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار