کد خبر: ۳۲۱۴۴
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۲ - ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )

گزارش تصویری / بازدید سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از محل اسکان اضطراری سیل زدگان خوزستان( پادگان ثامن الائمه حمیدیه )نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار