کد خبر: ۳۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۷ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشتر

گزارش تصویری / بازدید معاون پارلمانی رییس جمهور از روستای ‌ابوطیور از بخش شعبیه شوشترنظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار