کد خبر: ۳۱۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۳ - ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار خوزستان از روند مستحکم سازی سیل بند های کانال سلماننظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار