کد خبر: ۳۱۹۶۱
تاریخ انتشار: ۰۰:۵۲ - ۲۲ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

گزارش تصویری/بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق در معرض سیل در حاشیه شهر اهواز

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار