کد خبر: ۳۱۹۳۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۳ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهر

گزارش تصویری /بازدید استاندار خوزستان از روند استحکام بخشی به سیل بندهای اطراف شهر حمیدیه و تاکید بر مسئولان دز جهت بسیج همه امکانات و تجهیزات برای خدمات دهی به مردم این شهرنظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار