کد خبر: ۳۱۸۹۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۱ - ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایی

گزارش تصویری حضور استاندار خوزستان در روستاهای مسیر خسرج و حمیدیه و صدور دستورات لازم به مسئولان در جهت استحکام سیل بندها و تامین مواد غذایینظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار