کد خبر: ۳۱۵۱۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۱ - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
گزارش تصویری /بازدید آقای آقامحمدی مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری واستاندار خوزستان از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار


بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبار

بازدید آقای آقامحمدی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و کانون های گرد و غبارنظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار