کد خبر: ۲۹۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۱۱ آذر ۱۳۹۷
۱۷۰ واحد صنعتی و تولیدی و خدماتی در این نمایشگاه حضور دارند این نمایشگاه به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه دائمی استان خوزستان در مساحتی بیش از ۶۰۰۰ متر مربع برپا خواهد بود رونمایی از ۲ محصول در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی نفت و برگزاری ۴ دوره آموزشی از برنامه های جانبی این رویداد است دو تور صنعتی از استان های البرز و تهران از این نمایشگاه بازدید خواهند نمود. همچنین هیات های تجاری از کشورهای همسایه نیز در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد


گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

گزارش تصویری/هشتمین نمایشگاه توانمندی های صنعتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی استان خوزستان با حضور آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و غلامرضا شریعتی استاندار افتتاح شد

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار