کد خبر: ۲۸۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۹ - ۱۸ مهر ۱۳۹۷
نوشتاری از جهانگیر محمودی؛
محمودی نوشت: با خواندن تحلیل ایشان از واقعه ترور اهواز بسیار متعجب و مایوس شدم.
آراس، ترسم که به کعبه نرسی اعرابی، این ره که می روی به ترکستان است؛ باکمال احترام وعلاقه ای که به حضرت آیت الله حیدری دارم با خواندن تحلیل ایشان ازواقعه ترور اهواز بسیار متعجب ومایوس شدم. این بزرگوار که البته مدتی است سخنگوی رسمی افسانه سازان تاریخ وجغرافیای خوزستان شده و مطالبی می گوید که حس مظلوم بودن را در آنها برمی انگیزد و قطعا حکومت هنگامی که به دلایل واقعی پاسخ نمی دهد ونمی پذیرد مانند تغییر نام شهرها، کینه ورزی ایجاد می کند.

 اما ایشان درگفتاری به تحلیل بلکه صدور بیانیه جانبدارانه از تجزیه طلبان پرداخته است. آنچه که حیرت افزاست اینکه نخبگان عرب ایرانی با آن سابقه روشن خدمات چه نیازی به حمایت ازتجزیه طلبان الاحوازیه دارند.آیا الاحوازیه جریانی نیست که سوای جنایات وترورهای سابق خویش خواستار تجزیه بخشی ازایران است. بایدگفت اولا تردیدی نیست که عده ای عرب اهوازی در ترور اخیرحضور داشته و کشته شدند.

 بنابراین این سخن که «...این حادثه هیچ ارتباطی با عرب های خوزستان ندارد. آیت الله حیدری به نقل ازعصرما/خوزستان» چه معنایی دارد. آیا اگرکار الاحوازیه بودارتباطی با عرب های خوزستان پیدا می کرد. مفهوم این کلام فاجعه است. 

یعنی الاحوازیه نماینده و سخنگوی مردم عرب ایرانی است. همه کسانی (بی قید وشرط ) که به هرصورتی درتحلیل خویش درتبرئه الاحوازیه واژه ربطی به مردم عرب خوزستان ندارد رابه کارمی گیرند به وضوح می گویند که الاحوازیه سخنگو ونماینده عرب خوزستان است. آری می توان گفت وتحلیل کرد که الاحوازیه وداعش کدام یک مقصرند. ودرتحلیل خویش دشمنی هردوگروه را به عنوان ضدانقلاب وضدایران به کارگرفت. کسانی که می گویند وتاکید می کنند کارمردم عرب خوزستانی نیست وبه گونه ضمنی اقرار می نمایند که الاحوازیه را نماینده مردم عرب خوزستان می دانند، کارخطرناکی می نمایند.

 نگارنده به صراحت وعاجزانه ازمقام معظم رهبری، امام جمعه محترم ونماینده مقام معظم رهبری درخوزستان ، وزارت اطلاعات کشور نه خوزستان و فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخواست می نماید که نسبت به اینگونه بیانیه ها وتحلیل های جانبدارانه واکنش جدی نشان دهند. جناب حیدری دربخشی دیگراز سخنان خود می گوید: «برای همه مسوولان مشخص شد عوامل این جنایت همگی نیروی داعش بودند و سرگروه آنها فردی ازاستان لرستان است که این امر ثابت می کند که تروریست ها هیچ ارتباطی با مردم عرب خوزستان ندارند...همان» یعنی عده عرب های اهواز درآن ترور، خوزستانی نیستند داعشی هستند اما فرد غیرعرب آن لر وازاهالی لرستان است.

 وبدین گونه کاررابین داعش ومردم لرستان تقسیم می کند.تاکید مجدد آیت الله حیدری برهیچ گونه ارتباطی با مردم عرب خوزستان ندارد درحالیکه لااقل سه نفر آن اهوازی بودند و تبرئه الاحوازیه به نحوی که درادامه می فرماید قضیه را جالب تر می کند:«...واعلام اولیه تجزیه طلبان مبنی برپذیرش مسوولیت حادثه تروریستی اهواز، صرفا جهت بهره برداری ورسیدن به مقاصد خود بودند...همان». 

بنابراین می پذیرد که الاحوازیه تجزیه طلب است اما چه کسی گفته که الاحوازیه تکفیری نیست. آنها بارها به تکفیری بودن خویش علاوه براندیشه های بعثی تاکید فراوان داشتند وباتوجه به اینکه داعش را عمدتا گروهی ازبعثی ها تشکیل دادند رابطه نزدیک آنها رامحتمل می سازد. گذشته ازاینکه هردو وابسته به استکبار جهانی نیز هستند.


پرسش اینست که چرا میان الاحوازیه وداعش جدایی قائل هستند. اما نکته مهمتر اینکه چرا درآغاز الاحوازیه چنین جنایتی رابه خود منتسب می داند؟ آیا این بدان معنی نیست که عملیات تروریستی برای آن گروه ممکن وجایزاست؟ 

درواقع مساله اینست که پس ازکشتن کودک وزن ورهگذر واعلام سفیر انگلستان به عنوان عملیات تروریستی علیرغم کوشش های اولیه بی بی سی برای اینکه آن را صرفا نظامی معرفی کند کشورهای اروپایی پذیرنده آن  گروهک خصوصا انگلیس را دچار مشکل نمود. بنابراین بهترین چاره این بود که مجری عملیات یعنی داعش به تنهایی آن رابه عهده بگیرد. امااگرتعدادی نظامی و مسوولین کشته می شدند قراربود که به نام الاحوازیه تمام گردد. تا بدین وسیله قدرت این گروهک به رخ کشیده شود. لذا درساعات اولیه ابتدا الاحوازیه به عهده گرفت، سپس بعد از این افتضاح تروریستی و اقرار سفیر انگلیس درتوییت خود کوشیدند که از اقرار خود بگریزند. اما نکته مهمتر اقرار الاحوازیه را نباید با تحلیل سیاسی روشن نمود. اقراررا باید در یک پروسه حقوقی بررسی کرد. اقرار ازجنبه حقوقی وفقهی اقوی دلیل است.

 آیا ازمنظر فردی فقیه مانندآیت الله حیدری اقرار الاحوازیه چه جایگاهی دارد. آیا می توان آن را صرفا با یک تحلیل سیاسی به پایان برد. شما با تحلیل تان می گویید الاحوازیه هیچ کاره بوده دراین صورت اقرارآنها چه می شود. همچنین دلیلی ندارد که مردم عرب خوزستان راتبرئه کنیم زیرا آنها خود به خود درکلیت تبرئه هستند مگر اینکه الاحوازیه رانماینده وسخنگوی مردم عرب بدانیم. ولی چنانچه مردم فارس درکل تبرئه هستند اما نمی توان آنان را از داشتن گروهک هایی مانند منافقین تبرئه نمود. یا آنها هم عناصری ازداعش دارند. بنابراین مردم عرب متهم درکل نیستند که تبرئه شوند هرچند عناصری از داعش والاحوازیه داشته باشند. والسلام

جهانگیرمحمودی 17 مهرماه 1397

انتهای پیام/

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار