کد خبر: ۲۷۱۵۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
شهروندان نیازمند فرهنگ سازی و آموزش اجتماعی ، شناخت ناهنجارهای اجتماعی و آشنا کردن شهروند بومی با تهدیدات اجتماعی و فاصله گرفتن از فرهنگ بیگانه هستند .
حرفی از دل شهروند خوزستانی که می گویند ؛کو گوش شنوا؛ نوشتاری از زینب گلابی زاده

خوزستان تشنه ی خیلی چیزها است. مثلا فرهنگ  ریشه دار بومی نه فرهنگی که با هر تهاجم و تحمیل ناخواسته فرهنگی خارج از تاریخ و هویت بومی خوزستانی باشد.

 شهروندان نیازمند فرهنگ سازی و آموزش اجتماعی ، شناخت ناهنجارهای اجتماعی و آشنا کردن شهروند بومی با تهدیدات اجتماعی و فاصله گرفتن از فرهنگ بیگانه هستند .

برخی از شهروندان شکوه از  عملکرد نمایندگان و دولتمردان  کردند ، که چرا شما ودولتمردان برای نجات فرهنگ بومی مناطق تدبیری نداشته اید؛ مثال استفاده پوشاک و لباس هایی که هیچ سنخیتی با تاریخ وهویتشان ندارد و ازسوی دیگر دانش لکه درمدارس ازنظر فرهنگی وآموزش چیزی از هویت وتاریخ فرا گیری نمی کنند و برعکس آن چیزهایی را می آموزند که دور ازسن آنهاست ودر انجام یکسری اعمال رقابت می کنند 

به نظر برخی شهروندان مسئولیت  درطرح آموزش ها برای نسلی که از هویت و فرهنگ اصیل گذشتگان جدا شده و به آینده ای دور از اصالت وتاریخ بومی و فرهنگی به آینده هویتی وفرهنگ نامعلوم رهسپار می‌شود باید منتظر تولید نابهنجاری دراجتماع و نسل آینده باشیم.
ما می گوئیم اما کو گوش شنوا؟
خلاصه خوزستان تشنه ی خیلی چیزها است....
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار