کد خبر: ۲۴۳۷۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۸ - ۲۳ آبان ۱۳۹۶
در جلسه رونمایی پنجره واحد سرمایه گذاری استان مطرح شد:
شریعتی با اشاره به هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری، گفت: حذف موانع دست و پاگیر و کاهش استعلامات و مدت زمان صدور مجوز هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری است.استاندار خوزستان استاندار خوزستان در جلسه رونمایی پنجره واحد سرمایه گذاری استان با تقدیر از معاونت امور هماهنگی اقتصادی با اشاره به هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری، گفت: حذف موانع دست و پاگیر و کاهش استعلامات و مدت زمان صدور مجوز هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری است. 

وی با اعلام اینکه وظیفه دولت ایجاد زیرساخت ها و تسهیل امور سرمایه گذاری بخش خصوصی است، افزود: بدنه دستگاه های اجرایی من بعد باید با چابکی و شجاعت و شهامت بیشتر ، زمینه تسهیل امور در امرسرمایه گذاری استان همکاری لازم  را با  معاونت اقتصادی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی استان از میان کارشناسان خود ، متصدی امر سرمایه گذاری در دستگاه متبوع خود منصوب کنند و از سوی دیگر مدیر دستگاه اجرایی باید به فرد تعیین شده  اختیارات لازم را تفویض کند چرا که مسیر توسعه متوازن استان از تسهیل امور سرمایه گذاری بخش خصوصی می گذرد. 

استاندار خوزستان، اذعان داشت: در شرایط فعلی فقط هشت درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص می یابد و تنها از طریق ایجاد زیرساخت ها و تسهیل در امور سرمایه گذاری است که می توان چهره استان را متحول کرد. 

وی با تاکید بر اینکه مشکلات عدم پیشرفت فیزیکی پروژهای بخش خصوصی باید مشخص شود، عنوان کرد: درماه آینده باید تمام دستگاه های اجرایی گزارش کامل از روند اجرایی پروژه هایی که توسط بخش خصوصی در حال اجراست را به استاندار اطلاع دهند تا کره کارهایشان گشایش یابد.

مقام عالی استان با بیان اینکه زمان اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی باید کوتاه شود، تصریح کرد: چه بسا طولانی شدن روند اجرای پروژه ها توجیه اقتصادی آن را از بین ببرد . منطقه آزاد اروند باید در امر سرمایه گذاری الگوی سایر نهادها باشد نه اینکه هیچگونه همکاری نداشته باشد و در این مسیر سهل انگاری کند‌. 

وی با اظهار اینکه می بایست زنجیره سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تکمیل شود،خاطر نشان کرد: منطقه آزاد اروند موظف است در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری پیشقدم باشد. مثل اینکه وظایف سازمان ها تغییر کرده است ، سازمانی که ماموریت ذاتی آن سرمایه گذاری است معنا ندارد در این زمینه کاهلی کند و می بایست همه دستگاه های اجرایی استان امر تسهیل در سرمایه گذاری را جدی بگیرند .

وی همچنین، بیان داشت: اصلا پذیرفته نیست خوزستان با وجود استعدادهای فراوان خدادادی در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی ناموفق عمل کند متاسفانه هنر برخی از مدیران نادیده گرفتن و بی تحرکی و بی توجهی در جذب و یا فراری دادن سرمایه گذاری بخش خصوصی است . 

شریعتی، عنوان کرد: اکنون روند اجرایی پنجره واحد فیزیکی در استان اجرایی شود تا نرم افزار مجازی نیز تهیه و آماده شود . انتظار است اجرای کار به شکل مستمر پایش شود و میزان همکاری دستگاه های اجرایی با مدیریت ارشد اجرایی استان مشخص و اعلام شود. با تقدیر از معاونت امور هماهنگی اقتصادی  با اشاره به هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری، گفت: برداشتن موانع دست و پاگیر و کاهش استعلامات و مدت زمان صدور مجوز هدف راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری است. 

وی با اعلام اینکه وظیفه دولت ایجاد زیرساخت ها و تسهیل امور سرمایه گذاری بخش خصوصی است، افزود: بدنه دستگاه های اجرایی من بعد باید با چابکی و شجاعت و شهامت بیشتر ، زمینه تسهیل امور در امرسرمایه گذاری استان همکاری لازم  را با  معاونت اقتصادی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی استان از میان کارشناسان خود ، متصدی امر سرمایه گذاری در دستگاه متبوع خود منصوب کنند و از سوی دیگر مدیر دستگاه اجرایی باید به فرد تعیین شده  اختیارات لازم را تفویض کند چرا که مسیر توسعه متوازن استان از تسهیل امور سرمایه گذاری بخش خصوصی می گذرد. 

استاندار خوزستان، اذعان داشت: در شرایط فعلی فقط هشت درصد از اعتبارات عمرانی تخصیص می یابد و تنها از طریق ایجاد زیرساخت ها و تسهیل در امور سرمایه گذاری است که می توان چهره استان را متحول کرد. 

وی با تاکید بر اینکه مشکلات عدم پیشرفت فیزیکی پروژهای بخش خصوصی باید مشخص شود، عنوان کرد: درماه آینده باید تمام دستگاه های اجرایی گزارش کامل از روند اجرایی پروژه هایی که توسط بخش خصوصی در حال اجراست را به استاندار اطلاع دهند تا کره کارهایشان گشایش یابد.

مقام عالی استان با بیان اینکه زمان اجرایی پروژه های عمرانی و اقتصادی باید کوتاه شود، تصریح کرد: چه بسا طولانی شدن روند اجرای پروژه ها توجیه اقتصادی آن را از بین ببرد . منطقه آزاد اروند باید در امر سرمایه گذاری الگوی سایر نهادها باشد نه اینکه هیچگونه همکاری نداشته باشد و در این مسیر سهل انگاری کند‌. 

وی با اظهار اینکه می بایست زنجیره سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تکمیل شود،خاطر نشان کرد: منطقه آزاد اروند موظف است در اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری پیشقدم باشد. مثل اینکه وظایف سازمان ها تغییر کرده است ، سازمانی که ماموریت ذاتی آن سرمایه گذاری است معنا ندارد در این زمینه کاهلی کند و می بایست همه دستگاه های اجرایی استان امر تسهیل در سرمایه گذاری را جدی بگیرند .

وی همچنین، بیان داشت: اصلا پذیرفته نیست خوزستان با وجود استعدادهای فراوان خدادادی در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی ناموفق عمل کند متاسفانه هنر برخی از مدیران نادیده گرفتن و بی تحرکی و بی توجهی در جذب و یا فراری دادن سرمایه گذاری بخش خصوصی است . 

شریعتی، عنوان کرد: اکنون روند اجرایی پنجره واحد فیزیکی در استان اجرایی شود تا نرم افزار مجازی نیز تهیه و آماده شود . انتظار است اجرای کار به شکل مستمر پایش شود و میزان همکاری دستگاه های اجرایی با مدیریت ارشد اجرایی استان مشخص و اعلام شود.

همچنین در ادامه سید علی بحرینی مقدم معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان در این جلسه از تدوین برنامه ساماندهی و  اجرای زیرساخت های سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: همه دستگاه های اجرایی استان دفتر ویژه ای برای کاهش مدت زمان انجام شدن فرآیند سرمایه گذاری در استان خوزستان اختصاص دهند . 


بحرینی تاکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان آمار و جزییات پروژهایی که توسط بخش خصوصی در حال اجراست و میزان پیشرفت فیزیکی آنها را به معاونت اقتصادی استانداری ارائه دهند.

همچنین در این جلسه مطرح شد: ۲۰۷پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی با ارزش ۲۳میلیارد تومان و ۹میلیون دلار در یازده دستگاه های اجرایی استان در حال اجراست . شرکت توزیع نیروی برق اهواز ، شهرداری اهواز ، منطقه آزاد اروند، هیچگونه همکاری با سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری استان. نداشته اند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار